Place of implementation: Rzeszów
Date of implementation: 2019-02-07
fundusze europejskie
parp pfr group
europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne