Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest BESTER SKLEJKI sp. z o.o. sp. k. ul. Kolejowa 5A, 37-100 Łańcut, NIP 815 15 48 740, REGON 690672854. KRS 0000272363. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, telefonicznie (tel./fax: +48 17 249 17 22) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (studio@bester-sklejki.com).

Cel przetwarzania danych i podstawa przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. komunikacji z klientami, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail i inne środki komunikacji;

 2. przygotowania oferty;

 3. przesłanie newslettera oraz innych informacji handlowych;

 4. wykonania obowiązków nakładanych przez prawo (w tym rozliczeń podatkowych);

 5. dochodzenia roszczeń i ochrona przed nimi.

Dane będą przetwarzane w oparciu o:

 1. przepisy prawa podatkowego – w zakresie danych objętych dowodami sprzedaży.

 2. uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu przez uprawniona osobę lub ustania celu biznesowego.

 3. zgodę użytkownika niezbędną do podjęcia współpracy (zawarcia umowy lub przygotowania oferty) – w odniesieniu do przygotowania oferty, zawarcia i realizacji umowy, obsługi posprzedażowej.

 4. zgodę użytkownika, nie wymaganą do podjęcia współpracy – w zakresie wysyłki newslettera.

Dane nie zostaną wykorzystane do podejmowania decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, mających skutki prawne lub wpływ na sytuację Użytkownika.

Administrator usunie dane:

 1. w przypadku zakupów dokonanych za pośrednictwem sklepu, przygotowania oferty na podstawie zapytania ofertowego, a także obsługi posprzedażowej – po zakończeniu okresu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą lub przygotowywana umową, a także okresów przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 2. w pozostałych przypadkach, po upływie roku od dnia, w którym nastąpiło czytelne zakończenie korespondencji z danym klientem.

 3. na żądanie Użytkownika – w zakresie danych, których przetwarzanie nie jest wymagane ze względu na obowiązujące przepisy lub też ze względu na możliwe rozliczenia oraz roszczenia pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

Możliwość przekazania danych

Przekazanie danych innym podmiotom następuje wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do np. realizacji umowy z lub realizacji innego celu przetwarzania. W razie potrzeby, przekazujemy dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, księgowe, platformom płatniczym, udostępniającym usługę wysyłki newslettera, usługę wystawiania faktur i innym podmiotom współpracującym przy realizacji umowy czy przesyłanych zapytań (w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania).

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.

W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o odrębną zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Twoje dane mogą zostać przekazane:

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika, w każdej chwili można taką zgodę cofnąć — wysyłając do Administratora prośbę w tym zakresie. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem.

Użytkownik, który uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu (np. brak podania maila uniemożliwi wysyłkę newslettera, brak możliwości zakupów w sklepie, brak możliwości rozpoznania reklamacji.

Przepisy prawa obowiązujące w zakresie Polityki prywatności

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i RODO.

Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Administrator stosuje technologię obserwującą działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony, tj. kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony bester-studio.com. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.